ESP Zeus Mcbeth series.

kr 229.00

Vi jobber med å få tatt bilde pr disk, men har ikke kapasitet akkurat nå og beklager dette.

Please note: Disc colors and stamp will vary, weight range 160-175.1g.

The Zeus is Paul McBeth’s first distance driver in his lineup. The Zeus is a powerfully overstable driver meant for full power distance drives for advanced players.

Nullstill